Lawendowy Zaułek Apartamenty

Zarezerwuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lawendowy Zaułek Małgorzata Żebrowska z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Brzozowa 1c. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z nami pod adresem: debina@lawendowyzaulek.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonywania umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygaśnięcia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych oobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych, umowa nie będzie mogła być wykonana. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi Danych Odobowych, którego dane kontaktowe podane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
© Lawendowy Zaułek.
noclegi Wakacjon noclegi Dębina Lawendowy Zaułek Dębina